Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Ιανουάριο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ» ύψους €39 εκ. Το δάνειο καλύφθηκε από την Τράπεζά μας και την Alpha Bank με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστη. Η Τράπεζά μας ανέλαβε την διοργάνωση της συναλλαγής καθώς και την εκπροσώπηση των ομολογιούχων. Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση δανεισμού της εταιρείας συνολικού ύψους  €24 εκ. (αναλογία ERB: €12 εκ.), η χορήγηση κ/κ μονιμότερου χαρακτήρα συνολικού ύψους €12,5 εκ. (αναλογία ERB: €6,25 εκ.) και η κάλυψη κεφαλαιουχικών δαπανών συνολικού ύψους €2,5 εκ. (αναλογιά ERB: €1,25 εκ.).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε από την συνεργασία των μονάδων: M&A & Sponsors Financing (Σ. Βενετσιάνου, Φ. Κυργώτη, Γ. Μενούνου), CBN (Γ. Λεβογιάννη, Θ. Ζηκόπουλου, Α. Σταύρου), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Σκαρλατίνη, Μ. Χειλάκου, Δ. Χαράρα) και Syndicated Agency (Γ. Σπυροπούλου, Ι. Παπαχρήστου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ