Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός του νέου δανείου είναι η κάλυψη αναγκών επενδυτικού χαρακτήρα συνολικού ύψους €44 εκ.  δεδομένης της υψηλής ζήτησης για έργα διασύνδεσης της ηπειρωτικής χώρας με νησιά αλλά και από τις επενδύσεις που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο σε υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Το συνολικό ποσό θα εκταμιευθεί σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, μια τον 05/2021 (εκταμιεύθηκε) και η 2η τον 06/2021 και θα χρησιμοποιηθεί για:

  1. την ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 7.000 τ.μ. κόστους €7 εκ.
  2. την κατασκευή νέων υποβρυχίων συστημάτων υποθαλάσσιας ταφής & προστασία καλωδίων κόστους €5,3 εκ.
  3. την εκτεταμένη αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πλοίου Ariadne κόστους €31,7 εκ.

Η Τράπεζα κατάφερε να διευρύνει τη συνολική συνεργασία της με έναν ιδιαίτερα εξωστρεφή όμιλο, αποδεικνύοντας δυναμικά τη θέληση και την δυνατότητά της να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη δυναμικών επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής στηρίχθηκε στην εξαίρετη επικοινωνία και την άμεση ανταπόκριση από τις εμπλεκόμενες  Διευθύνσεις και ιδίως των  Επιχειρηματική Μονάδα Commercial Banking B (Π. Μπαμπιλης, Γ. Κουτσιούμπας, Αδ. Μητρόπουλος, , CCA (Ι. Οικονομόπουλος), Υπ/Δνση Διαχ/σης Ενοχικών Εγγ. & Ενεχύρων Ενήμερου Χαρτ/κιου (Π. Παπαλεξίου, Γ. Μπουρνούς, Αθ. Θεοδωρακοπούλου).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ