Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Καταφέραμε να ηγηθούμε σε μεγάλης κλίμακας συναλλαγές με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
 
   
Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων & Εγγυητικών Επιστολών €120 εκ. για το χαρτοφυλάκιο Fortress | Neptune

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων & Εγγυητικών Επιστολών €120 εκ. για το χαρτοφυλάκιο Fortress | Neptune

Τον Απρίλιο 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού €82 εκ.

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων & Εγγυητικών Επιστολών €120 εκ. για το χαρτοφυλάκιο Fortress | Neptune
Αρχικός Κύριος Συνδιοργανωτής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €105 εκ. του Ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Αρχικός Κύριος Συνδιοργανωτής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €105 εκ. του Ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Η Eurobank συμμετείχε με το ρόλο Αρχικού Κύριου Διοργανωτή, σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, και διαχειριστή στην έκδοση του πρώτου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού μέχρι €8,73 εκ.

Αρχικός Κύριος Συνδιοργανωτής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €105 εκ. του Ομίλου ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €53 εκ. του Ομίλου Reden Solar

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €53 εκ. του Ομίλου Reden Solar

Η Eurobank διοργάνωσε και εξ' ολοκλήρου κάλυψε 15 ομολογιακά δάνεια συνολικού ποσού €53 εκ.

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €53 εκ. του Ομίλου Reden Solar
Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €32 εκ. του Ομίλου Total EREN

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €32 εκ. του Ομίλου Total EREN

Η Eurobank διοργάνωσε αποκλειστικά και κάλυψε κατά 70% ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού €32 εκ.

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €32 εκ. του Ομίλου Total EREN
Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €53 εκ. για τον Όμιλο Brown Hotels

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €53 εκ. για τον Όμιλο Brown Hotels

Στις 27 Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη συμφωνία έκδοσης τεσσάρων νέων Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους €43.6 εκ.

Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €53 εκ. για τον Όμιλο Brown Hotels
Lamda Development – Ελληνικό

Lamda Development – Ελληνικό

  • Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €542 εκ. προς την Ελληνικό Α.Ε.
  • Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €501 εκ. για το Vouliagmenis Lamda Mall
  • Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων €121 εκ. για το Lamda Marina Galleria
  • Συντονιστής & Διαχειριστής Έκδοσης Ομολογιακών Δανείων & Εγγυητικών Επιστολών  €347 εκ. + 175 εκ. για την Lamda Development
Lamda Development – Ελληνικό
Χρηματοδότηση Επενδυτικού Χαρακτήρα ύψους €30 εκ. για την χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού προυπολογιστικού κόστους €44 εκ. της ASSO SUB SEA LTD

Χρηματοδότηση Επενδυτικού Χαρακτήρα ύψους €30 εκ. για την χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού προυπολογιστικού κόστους €44 εκ. της ASSO SUB SEA LTD

Σκοπός του νέου δανείου είναι η κάλυψη αναγκών επενδυτικού χαρακτήρα συνολικού ύψους €44 εκ.

Χρηματοδότηση Επενδυτικού Χαρακτήρα ύψους €30 εκ. για την χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού προυπολογιστικού κόστους €44 εκ. της ASSO SUB SEA LTD
Έκδοση νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους €73,7 εκ της Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ

Έκδοση νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους €73,7 εκ της Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ

Τον 03/2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου ΚΟΔ της εταιρείας «Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ» ύψους €73,7 εκ.

Έκδοση νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους €73,7 εκ της Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
Έκδοση Νέου Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους €120 εκ. της ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Έκδοση Νέου Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους €120 εκ. της ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Τον Απρίλιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» ύψους €120 εκ.
Έκδοση Νέου Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους €120 εκ. της ΜΕΤΡΟ ΑΕ
Έκδοση Νέου Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους € 39 εκ. της ATLAS TAPES SA

Έκδοση Νέου Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους € 39 εκ. της ATLAS TAPES SA

Τον Ιανουάριο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ» ύψους €39 εκ.

Έκδοση Νέου Κοινού Ομολογιακού δανείου ύψους € 39 εκ. της ATLAS TAPES SA
Συντονιστής Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης Δανεισμού €310 εκ. της Vivartia

Συντονιστής Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης Δανεισμού €310 εκ. της Vivartia

Τον Μάρτιο του 2021 στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου Vivartia από την CVC Capital Partners, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης αναφορικά με τον δανεισμό του ομίλου Vivartia ύψους €310 εκ.

Συντονιστής Διοργάνωσης Αναδιάρθρωσης Δανεισμού €310 εκ. της Vivartia
Συνδιοργανωτής & Agent Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δανείων €435 εκ. της ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Συνδιοργανωτής & Agent Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δανείων €435 εκ. της ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Τον Μάιο του 2021, συμφωνήθηκε η έκδοση δύο κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους €435 εκ.

Συνδιοργανωτής & Agent Κοινοπρακτικών Ομολογιακών Δανείων €435 εκ. της ΔΕΣΦΑ ΑΕ
Ομολογιακή Εκδοση πενταετούς "Πράσινου" Ομολόγου / Ευρωομόλογο €500 εκ.  της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ομολογιακή Εκδοση πενταετούς "Πράσινου" Ομολόγου / Ευρωομόλογο €500 εκ. της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Τον Απρίλιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση πενταετούς πράσινου ευρωομολόγου ύψους €500 εκ. από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ομολογιακή Εκδοση πενταετούς "Πράσινου" Ομολόγου / Ευρωομόλογο €500 εκ.  της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
Ανάδοχος Ομολογιακής Έκδοσης με ρήτρα αειφορίας / επταετές Ευρωομόλογο €775 εκ. της ΔΕΗ Α.Ε

Ανάδοχος Ομολογιακής Έκδοσης με ρήτρα αειφορίας / επταετές Ευρωομόλογο €775 εκ. της ΔΕΗ Α.Ε

Τον Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση επταετούς ευρωομολόγου συνολικού ύψους €775 εκ. από τη ΔΕΗ Α.Ε.
Ανάδοχος Ομολογιακής Έκδοσης με ρήτρα αειφορίας / επταετές Ευρωομόλογο €775 εκ. της ΔΕΗ Α.Ε
Κύριος Ανάδοχος Ομολογιακής Έκδοσης μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα €200 εκ. 7ετές της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.

Κύριος Ανάδοχος Ομολογιακής Έκδοσης μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα €200 εκ. 7ετές της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.

Το Μάρτιο του 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Ομολογιακή Έκδοση μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα, ύψους €200 εκ. από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.

Κύριος Ανάδοχος Ομολογιακής Έκδοσης μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα €200 εκ. 7ετές της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε.