Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τομέας Λειτουργιών, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εργασιών GCIB.

BD&OE Ecosystem

Οικοσύστημα, μια λέξη που χρησιμοποιούμε πλέον καθημερινά για να παρουσιάσουμε ομάδες και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Ετυμολογικά είναι «μια οικολογική μονάδα που ασχολείται με το φυσικό περιβάλλον και τους οργανισμούς που ζουν μέσα σε αυτό. Έχει τη δυνατότητα να διατηρείται σε ισορροπία και δεν θα κινδυνέψει να εξαφανιστεί γιατί διαθέτει αυτορυθμιστικούς μηχανισμούς».

Όταν μου ζήτησαν να παρουσιάσω την ομάδα μας, η πρώτη λέξη που μου ήρθε στο μυαλό είναι Οικοσύστημα κι αυτό γιατί, είμαστε μια ομάδα που μας χαρακτηρίζει η ισορροπία πολλών και διαφορετικών χαρακτήρων και λειτουργιών, που προσφέρουμε σε ένα μεγαλύτερο οικοσύστημα ενέργεια, για να διατηρείται και να εξασφαλίζει τη «ζωή».

Ποια είναι η αποστολή μας;

Να είμαστε ένας στρατηγικός εταίρος για τη λήψη αποφάσεων και ένας αξιόπιστος υποστηρικτής στην αξιοποίηση των ιδεών και των προτάσεων αλλά και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών των μονάδων μας.

Ποιες είναι οι αρχές μας;

 • Ο πελάτης έχει προτεραιότητα και όλες οι πρωτοβουλίες μας και τα έργα πρέπει να στοχεύουν στην εξυπηρέτησή του.
 • Οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να προσθέτει αξία στις μονάδες και στην τράπεζα, διαφορετικά δεν πρέπει να το κάνουμε.
 • Να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες με εύλογο κόστος.
 • Να λειτουργούμε αποτελεσματικά και να μην δημιουργούνται αλληλεπικαλύψεις.

Ποιοι είμαστε;

Στον τομέα μας έχουμε 4 τμήματα:

 1. PMO & Network support με επικεφαλής την Άντζυ Σερέτη και συνεργάτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Οι κύριες δραστηριότητές τους αφορούν την υποστήριξη της πρώτης γραμμής με το σχεδιασμό, ανάπτυξη ή/και επικαιροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών, την διενέργεια της οικονομικής τους ανάλυσης, καθώς και την έκδοση οδηγιών για την ενιαία και ομοιογενή εφαρμογή τους από το σύνολο του δικτύου του GCIB, την τιμολογιακή πολιτική, την υποστήριξη special projects (PMO), καθώς και τον συντονισμό εργασιών που απαιτούνται σε συνεργασία το Risk, GLA ή άλλες Δ/νσεις της τράπεζας. Παράλληλα, υποστηρίζουν τις προωθητικές ενέργειες σύμφωνα με τη στρατηγική του GCIB για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των σχέσεων με τους πελάτες.
 2. IT Projects & Processes με επικεφαλής τη Μαρία Λιατάκη και συνεργάτες τον Γιάννη Βουτσά και την Ιωάννα Τσουκαλίδου. Ασχολούνται με  την εισήγηση και την ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση Digital & IT έργων, που δίνουν αξία στην καθημερινότητα του RM, προσφέρουν μια νέα ψηφιακή εμπειρία στους πελάτες,  και συνάμα ακολουθούν τις στρατηγικές προτεραιότητες της Τράπεζας.  Η συμμετοχή τους εντοπίζεται σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων, από την κατάρτιση του ΙΤ budget, μέχρι την ανάλυση και καταγραφή των προδιαγραφών, τον έλεγχο των λειτουργικοτήτων πριν ενταχθούν στην παραγωγή, αλλά και την καθημερινή υποστήριξη των RMs σε μηχανογραφικά θέματα. Επίσης, αντικείμενο του τμήματος είναι ο σχεδιασμός οδηγιών & διαδικασιών για τις μονάδες.
 3. GCIB Financials με επικεφαλής τη Δόξα Κωστοπούλου. Στόχος του Τμήματος είναι η παρακολούθηση, ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μονάδων του GCIB, με σκοπό τον έλεγχο, τη διαμόρφωση στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων από τη Διοίκηση. Στο τμήμα υπάρχουν 3 επιμέρους τμήματα.
  • Το Budget & Planning με τον Γιώργο Γλυνό και τον Πάνο Δουκίδη, που ασχολούνται με το Budget & Pipeline, την ανάλυση των στοιχείων κερδοφορίας που αφορούν σε Προμήθειες και VBM Fees, καθώς και με την ανάλυση των προϊόντων του CTS (Cash & Trade Services) και M&I (Multinationals & Insurance Companies).
  • Το Business Volumes & Profitability Reporting με την Ανδριανή Καμπισοπούλου και τον Στέφανο Πλυτά, που ασχολούνται με την τακτική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών των δανειακών & καταθετικών υπολοίπων, ορίων, κερδοφορίας, & VBM Reporting για τις μονάδες του GCIB και των Security Services.
  • Το Asset Quality & Costs με επικεφαλής τη Μαριάννα Λεμοντζόγλου που ασχολείται με την ανάλυση και παρακολούθηση του asset quality των πελατών (buckets, defaults) καθώς και η παρακολούθηση του κόστους (direct & indirect) των μονάδων.
 4. Business Development & Growth με επικεφαλής τη Μαρία Λεοντίου. Βασική τους αποστολή είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση των πρωτοβουλιών με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών, την ευαισθητοποίηση και ευθυγράμμιση των προσπαθειών μας με τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους της Τράπεζας, την εισήγηση και το συντονισμό σημαντικών δραστηριοτήτων οργανωτικού ενδιαφέροντος, όπως η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας, η υλοποίηση και βελτίωση ιδεών και προτάσεων των μονάδων, αλλά και η ενσωμάτωση σχολίων (feedback) πελατών προκειμένου να βελτιστοποιείται συνεχώς η προσφορά. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με όλες τις μονάδες προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του GCIB στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για την ανάδειξη νέων ευκαιριών σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο, έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό παρακολούθησης των τάσεων, τις οποίες αξιολογεί και προτεραιοποιεί με την πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων της πρώτης γραμμής του GCIB και όχι μόνο.

Πολύτιμοι συνεργάτες στην επίτευξη των στόχων μας είναι σε καθημερινή βάση εκτός φυσικά όλων των συναδέλφων του Wholesale, η Γ.Δ.Ν.Υ. το GLA, η Οικονομική Διεύθυνση, το Risk, το IT & Operations, o Transformation Sector & το Digital Banking, το Marketing, το HR, το Retail, οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους συμβάλλουν ενεργά στην καθημερινή υποστήριξη του GCIB.

Πέλλυ Παπακυριάκη
Επικεφαλής Τομέα Λειτουργιών, Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εργασιών GCIB

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ