Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η νέα καινοτόμα υπηρεσία της Τράπεζας v-Banking από τα τέλη Μαΐου είναι διαθέσιμη και για Corporate πελάτες. 

Με το v-Banking παρέχουμε προσωποποιημένη επικοινωνία με τον Relationship Manager μέσω βιντεοκλήσης προκειμένου μιλάει ζωντανά από τον χώρο εργασίας του ή από πού βρίσκεται σαν να ήταν στην Τράπεζα. Προσφέρει ασφάλεια για τις καθημερινές εργασίες του πελάτη αλλά και τα μελλοντικά σχέδιά της επιχείρησης.

Mε τους κωδικούς πρόσβασης του e-Banking και επιλέγοντας το tab v-banking, εξασφαλίζεται ηλεκτρονικά η ταυτοποίηση των πελατών και η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση καθόσον ο RM γνωρίζει τα στοιχεία του καλούντος . Η κάθε επιχείρηση έχει πρόσβαση για πρώτη φορά online δυναμικά στο ημερολόγιο του RM όπου μπορεί και προγραμματίζει τις μελλοντικές συναντήσεις. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση έχει πρόσβαση real time online στο status avalaibility του RM. Ουσιαστικά, η εξυπηρέτηση των πελατών, στην α’ φάση που βρίσκεται το λανσάρισμα της υπηρεσίας , εστιάζεται στη κατευθυνόμενη στον RM  video – κλήση, σε συνέχεια του προγραμματισμού συνάντησης  & στην ανταλλαγή αρχείων (νομιμοποιητικά, φορολογικά στοιχεία, αιτήσεις, κλπ) μέσω ενός αποκλειστικού ψηφιακού χώρου για κάθε πελάτη. Η νέα καινοτόμα υπηρεσία της Τράπεζας v-Banking από τα τέλη Μαΐου είναι διαθέσιμη και για Corporate πελάτες. 

Με το v-Banking παρέχουμε προσωποποιημένη επικοινωνία με τον Relationship Manager μέσω βιντεοκλήσης προκειμένου μιλάει ζωντανά από τον χώρο εργασίας του ή από πού βρίσκεται σαν να ήταν στην Τράπεζα. Προσφέρει ασφάλεια για τις καθημερινές εργασίες του πελάτη αλλά και τα μελλοντικά σχέδιά της επιχείρησης.

Mε τους κωδικούς πρόσβασης του e-Banking και επιλέγοντας το tab v-banking, εξασφαλίζεται ηλεκτρονικά η ταυτοποίηση των πελατών και η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση καθόσον ο RM γνωρίζει τα στοιχεία του καλούντος . Η κάθε επιχείρηση έχει πρόσβαση για πρώτη φορά online δυναμικά στο ημερολόγιο του RM όπου μπορεί και προγραμματίζει τις μελλοντικές συναντήσεις. Επιπρόσθετα, η επιχείρηση έχει πρόσβαση real time online στο status avalaibility του RM. Ουσιαστικά, η εξυπηρέτηση των πελατών, στην α’ φάση που βρίσκεται το λανσάρισμα της υπηρεσίας , εστιάζεται στη κατευθυνόμενη στον RM  video – κλήση, σε συνέχεια του προγραμματισμού συνάντησης  & στην ανταλλαγή αρχείων (νομιμοποιητικά, φορολογικά στοιχεία, αιτήσεις, κλπ) μέσω ενός αποκλειστικού ψηφιακού χώρου για κάθε πελάτη.