Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στο πλαίσιο της στοχευμένης προβολής προϊόντων και υπηρεσιών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας εν μέσω της πανδημίας, πραγματοποιήθηκε προβολή της υπηρεσίας Discretionary Asset Management, που παρέχεται από τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, αποκλειστικά σε πελάτες Private Banking.

Μέσω της υπηρεσίας Διακριτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, οι πελάτες Private Banking έχουν τη δυνατότητα να αναθέσουν τη διαχείριση μέρους ή του συνόλου του χαρτοφυλακίου τους στην εξειδικευμένη ομάδα διαχειριστών της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ.

Η διαχειριστική ομάδα της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, με αξιοσημείωτο, άνω των 10 ετών ιστορικό αποδόσεων, διαμορφώνει το χαρτοφυλάκιο των πελατών πάντα με βάση το επενδυτικό τους προφίλ και τους επενδυτικούς τους στόχους. Παράλληλα τους εξασφαλίζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως καθημερινή ρευστότητα, διασπορά επενδυτικού κινδύνου και απόλυτη διαφάνεια.

Στόχος της προβολής της υπηρεσίας ήταν η επικοινωνία της προστιθέμενης αξίας της επαγγελματικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου από την ομάδα διαχειριστών της εταιρείας που έχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, η οποία γίνεται ακόμα πιο σημαντική σε περιόδους κρίσης.

Στο πλαίσιο της προώθησης της υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:

  • Δημιουργία video, που θα προβάλλεται σε στοχευμένα επικοινωνιακά μέσα (κατά τη διάρκεια φυσικών και διαδικτυακών εκδηλώσεων, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας και της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, στα κοινωνικά δίκτυα του Ομίλου κτλ)
  • Διοργάνωση ενημερωτικής διαδικτυακής εκδήλωσης προς τους πελάτες Private Banking, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου με τίτλο «Damathon», με συμμετέχοντες ομιλητές στελέχη της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και τη συμμετοχή 75 πελατών Private Banking
  • Δείτε τη σχετική επικοινωνία στο LinkedIn
  • Παρακολουθήστε το video “Υπηρεσία Διακριτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου” στο κανάλι της Eurobank στο YouTube.