Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Σε μια νέα πρωτοβουλία προχώρησε η Τράπεζα, που στοχεύει στην πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών Group Corporate & Investment Banking για το τρέχον χρηματοοικονομικό τοπίο.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε να αποστέλλεται ηλεκτρονικά, σε 900 περίπου πελάτες, το Global Markets Compass, που αποσκοπεί στην ενημέρωση των πελατών για τις εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές με άμεσο, συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο.

Το newsletter είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των Διευθύνσεων Eurobank Global Markets και Eurobank Equities και περιέχει  πληροφορίες για τις εξελίξεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, τιμές χρηματιστηριακών δεικτών και νέα που αφορούν την Eurobank. 

Κάθε νέα έκδοση του Global Markets Compass θα αναρτάται στο Connected. 

Διαβάστε το πιο πρόσφατο Eurobank Weekly Compass και μείνετε συντονισμένοι!

Μπορείτε να βρίσκετε την πιο πρόσφατη έκδοση εδώ.