Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Τράπεζα και όλοι εμείς στο GCIB εργαστήκαμε ασταμάτητα από την αρχή της πανδημίας,  λαμβάνοντας εγκαίρως μέτρα  για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού μας, μέσω της άμεσης και αποτελεσματικής μετάβασης στην τηλεργασία, διατηρώντας τη λειτουργική απόδοσή μας και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Στο πλαίσιο του RM mobility και με την εξαιρετική πρωτοβουλία προμήθειας laptops, headsets και καμερών, πετύχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό τηλεργασίας σε όλη τη Τράπεζα, ξεπερνώντας το 90%. Η υλοποίησή του RM mobility μας βρήκε την επόμενη μέρα του lockdown να είμαστε «ετοιμοπόλεμοι», αν και το use case του project δεν αφορούσε το ενδεχόμενο έκτακτων συνθηκών (π.χ. πανδημία).

Η επικοινωνία από απόσταση ήταν το δεύτερο στοίχημα που έπρεπε να κερδίσουμε, καθώς η νέα πραγματικότητα της τηλεργασίας απαιτεί πολύ πιο συχνή επικοινωνία από ότι η εργασία με φυσική παρουσία. Αυτό προσπαθήσαμε να το πετύχουμε μέσω διοργάνωσης τακτικών διαδικτυακών συναντήσεων όπως Townhalls, ExCo meetings αλλά και συναντήσεων των υπολοίπων στελεχών του GCIB για τη λήψη αποφάσεων γύρω από τα τρέχοντα ζητήματα. Το σύνολο του προσωπικού έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται και να θέτει ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις και την πορεία των αποτελεσμάτων της ΓΔ. Επιπλέον, πραγματοποιούνται στοχευμένες ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την ομαλή προσαρμογή στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών και τις αποφάσεις της Τράπεζας.

Ταυτόχρονα, εργαστήκαμε για την υιοθέτηση προσωρινών μέτρων οικονομικής ανακούφισης, ώστε οι πελάτες μας που πλήττονται από την πανδημία να ενταχθούν στο προσωρινό μορατόριουμ για αναστολή των χρεολυσίων τους για το 2020 και σταθήκαμε στο πλευρό των εταιρειών που εντάσσονται στον ξενοδοχειακό κλάδο, προσφέροντας τους λύσεις διαμορφωμένες με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημική κρίση.  Παράλληλα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας, παρέχοντας ρευστότητα μέσω των προγραμμάτων Εγγυοδοτικό – Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης με της εγγύηση της ΕΑΤ, ΤΕΠΙΧ ΙΙ - Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κίνησης με επιδότηση τόκων, Επιδότηση Επιτοκίου. Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής συνεργάστηκαν στενά με τους συναδέλφους από το CCA, το Risk, το GLA και το Legal, προκειμένου να προσαρμόσουν τα προγράμματα στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών και να ανταποκριθούν στα καθημερινά τους αιτήματα.

Η πανδημία του Covid-19 μπορεί να έχει διαταράξει το στρατηγικό μας σχεδιασμό, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να υιοθετήσουμε τις αλλαγές και βελτιώσεις σε πιο μόνιμη βάση, επιταχύνοντας την υλοποίησή του νέου λειτουργικού μοντέλου, έχοντας ωστόσο πάντα ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του πελάτη.  Παράλληλα, οι πελάτες μας απέδειξαν ότι είναι πολύ πιο δεκτικοί και προσαρμοστικοί στις ψηφιακές/ απομακρυσμένες υπηρεσίες από ότι νομίζαμε.

Το νέο πρωτοποριακό λειτουργικό του μοντέλο του GCIB, προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα και την ψηφιακή εποχή,  θα αποτελείται από 4 πυλώνες μετασχηματισμού α) τον ψηφιακό , β) των κτιριακών υποδομών, γ) του credit underwriting και δ) του τρόπου εργασίας. Ο πελατοκεντρικός χαρακτήρας του GCIB θα ενισχυθεί περαιτέρω για να δώσει αφενός ψηφιακή εμπειρία στον πελάτη και αφετέρου να αυξήσει το συμβουλευτικό μας ρόλο. Παράλληλα, με το νέο μοντέλο λειτουργίας σκοπεύουμε σε μεγαλύτερη ευελιξία στην εργασία για τον συνάδελφο, αυξάνοντας την ικανοποίησή του είτε μέσω της τηλεργασίας, είτε μέσω της φυσικής παρουσίας στον πελάτη (RM mobility).

Μετατρέποντας το όραμα σε πράξεις, ως GCIB, στοχεύουμε:

  1. στην αύξηση της ψηφιακής αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, παρέχοντας εργαλεία και υπηρεσίες, που θα διασφαλίσουν την ομαλή προσαρμογή τους  σε ένα μοντέλο αυτοεξυπηρέτησης και απομακρυσμένων τραπεζικών συναλλαγών, 
  2. στην απλοποίηση των διαδικασιών μέσω πιο μικρών και ευέλικτων σχημάτων χωρίς πολλά ιεραρχικά επίπεδα, δουλεύοντας agile και προσαρμόζοντας το κτιριακό μας αποτύπωμα στις νέες συνθήκες τηλεργασίας και RM mobility, 
  3. σε reskilling και αύξηση των ευκαιριών μετακίνησης του προσωπικού μας.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του GCIB ήδη έγιναν τα πρώτα βήματα: 

  • στο v-Banking, το νέο σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας για τους πελάτες του GCIB. Σήμερα λειτουργούμε πιλοτικά, για λίγους πελάτες του GCIB, πραγματοποιώντας video κλήσεις με ραντεβού μέσω calendar και  ανταλλάσσοντας αρχεία σχετικά με νομιμοποιητικά έγγραφα, φορολογικά και οικονομικά στοιχεία σε υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας.  Σε συνεργασία με όλες τις μονάδες του GCIB, την Οργάνωση και το ΙΤ σχεδιάζονται όλες οι υπηρεσίες που θα παρέχει το v-Banking το 2021, ώστε να δώσει προστιθέμενη αξία στους πελάτες,
  • στο δρόμο των ψηφιακών υπογραφών. Έχει υιοθετηθεί διαδικασία για την αξιολόγηση της ψηφιακής υπογραφής των πελατών μας και έχει χορηγηθεί δικαίωμα  ψηφιακής υπογραφής σε εξουσιοδοτημένα στελέχη μας. 

Το ταξίδι που μόλις ξεκίνησε θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το 2022 και σχεδιάζεται με τη συμμετοχή όλων μας, είτε ως μέλη στις ομάδες εργασίας των επιμέρους έργων, είτε ως «πρεσβευτές» που θα δοκιμάσουν πρώτοι τις αλλαγές και θα τις επικοινωνήσουν στους πελάτες.