Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ €31 εκ

Στις 10/09/2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η σύναψη Σύμβασης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ύψους €31 εκ. προς τη Vodafone (Ελλάδος) για την αποκλειστική χρηματοδότηση του σχεδιασμού, υποθαλάσσιας μελέτης, αδειοδότησης, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού υποβρύχιου τηλεπικοινωνιακού καλωδίου, συνολικού μήκους περί τα 640χλμ, για τη διασύνδεση: (α) διάφορων νήσων του Αιγαίου (Σύρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου, Σαντορίνης, Κω, Ρόδου) και της Κρήτης, ενώ με το υφιστάμενο υποβρύχιο καλώδιο της εταιρείας μεταξύ Αττικής και Σύρου επιτυγχάνεται και η διασύνδεση με το λεκανοπέδιο και (β) της Ηπειρωτικής Ελλάδας με τη Κέρκυρα. Στην εν λόγω πρωτοπόρα συναλλαγή, η Τράπεζα σε συνεργασία με τη θυγατρική μας Eurobank Leasing ανέλαβε τη δόμηση, τον συντονισμό/διοργάνωση και τη χρηματοδότηση της συναλλαγής. Επίσης, η Τράπεζά μας ανέλαβε και τη σύναψη παράγωγων προϊόντων για την κάλυψη του μελλοντικού επιτοκιακού κινδύνου (Interest Rates Swap).

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας και αφοσίωσης πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Εurobank Leasing (Χ. Βλάχος, Φ. Σωτηριάδου, Σ. Καστρινάκης, Τ. Καπετάνης) και της Τράπεζας: Structured Finance (Σ. Βενετσιάνος, Γ. Ανωμερίτης), Large Corporate (Χ. Μόσχος), Global Markets (Τ. Παυλίδη), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Γ. Ιατρόπουλος, Ν. Κοντού, Μ. Καγκελάρη) και Group Finance (Ν. Χουντάλας).