Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ €51 εκ

Στις 26 Μαΐου  2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή και έκδοση δύο νέων Ομολογιακών Δανείων της TRASTOR ΑΕΕΑΠ ύψους έως €30εκ. και έως €21εκ. αντίστοιχα, με την Τράπεζά μας να ενεργεί ως Συντονιστής/ Διαχειριστής (Agent) της συναλλαγής. Σκοπός του 1ου δανείου ήταν η εξαγορά των κτιρίων γραφείων της ΑVAX AE στο Μαρούσι και του 2ου δανείου η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και η απόκτηση νέων ακινήτων ή η εξαγορά εταιρειών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από τη συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως των: Structured Finance (Σ. Βενετσιάνος), Commercial Real Estate Finance (Κ. Ψαλτόπουλος, Σ. Πασαδέλης), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου,  Μ. Σκαρλατίνη) και GLA (Ρ. Καναβέτα,  Μ. Σταματοπούλου).