Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ €20 εκ

Τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς ένα νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο, ύψους €20εκ., με εκδότρια την εταιρεία ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., μίας εκ των κορυφαίων ελληνικών εταιρειών Logistics, Μεταφορών και Αποθήκευσης στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπός του νέου δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

Η Τράπεζα, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αποκλειστικού Διοργανωτή, Εκπροσώπου Ομολογιούχων και Πληρεξουσίου Καταβολών του νέου δανείου, κατάφερε να διευρύνει τη συνολική συνεργασία της με την Εταιρεία, αποσπώντας σημαντικό μερίδιο του ανταγωνισμού και αποδεικνύοντας δυναμικά τη θέληση και την δυνατότητά της να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη δυναμικών επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής στηρίχθηκε στην εξαίρετη επικοινωνία και την άμεση ανταπόκριση από τις εμπλεκόμενες  Διευθύνσεις της Τράπεζας και πιο συγκεκριμένα των: Επιχειρηματικό Κέντρο Ασπροπύργου/Commercial Banking B (Π. Μπαμπίλης, Γ. Κουτσιούμπας, Γ. Ανυφαντάκης, Α. Μητρόπουλος), Loan Syndications (Σ. Λιότσου, Αιμ. Σάββα), CCA (Φ. Κορουγένη), Syndicated & Specialized Agency Division (Π. Σπυροπούλου, Κ. Αντωνοπούλου, Π. Τσιώτας) και ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Σκαρλατίνη, Χρ. Κατσάρη).