Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ €87,3 εκ

Το Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι εκδόσεις δύο νέων ενυπόθηκων Κοινοπρακτικών Ομολογιακών  Δανείων του ομίλου ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, διοργάνωσης ALPHA BANK, συνολικού ποσού €87,3 εκ. (συμμετοχή μας με €35 εκ.). Σκοπός των δανείων αυτών ήταν η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής μας στο συνολικό δανεισμό.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής, προήλθε μέσα από τη συντονισμένη προσπάθεια και   συνεργασία  πολλών  εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και κυρίως των: CBN (Α. Ράπτης, Α. Χασομέρης, Μ. Τουρπάλης), Loan Syndications (Σ. Λιότσου, Γ. Ξουλόγης), CCA (Ι. Ματζίρης), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Σ. Γαβαλάς), GLA (Ελ. Μπενάκη, Ι. Αγγελή) και Retail (Π. Πλάς, Π. Κόγια, Λ. Δημάκος).