Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ €125 εκ

Στις 9 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας Staritem Investments Plc συνολικού ύψους €125εκ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού των ξενοδοχειακών εταιρειών του ομίλου Μήτση.  Το εν λόγω δάνειο αποτέλεσε  την πρώτη έκδοση ομολογιακού δανείου από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο με χρήση του ελληνικού δικαίου. Στην εν λόγω συναλλαγή  η Τράπεζα μας ενέργησε ως Συντονιστής/Διαχειριστής (Agent) της συναλλαγής. Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 22 Μάϊου 2020 από την Eurobank Private Bank Luxembourg SA που ενεργεί ως Δανειστής και μοναδικός ομολογιούχος.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής επετεύχθη μέσα από τη συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως των: Structured Finance (Σ. Βενετσιάνος), Hotel & Leisure Finance (Ευ. Λαμπαδιάρης, Χ. Φουντάς, Γ. Τζανετάτος), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Ελ. Χριστιανοπούλου), Syndicated Agency Structured Products (Κ. Βουδούρη, Α. Κουντουράκη, Π. Σπυροπούλου), GLA (Ν. Κουτάντος, Κ. Πετραλή) και την Eurobank Private Bank Luxembourg SA (Θ. Συμεωνίδης, Φ. Λαγανόπουλος).