Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ €34 εκ

Τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ύψους €34 εκ. από την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας. Η Τράπεζά μας, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αποκλειστικού Διοργανωτή, Εκπροσώπου Ομολογιούχων και Πληρεξουσίου Καταβολών του Δανείου και διευρύνοντας τη συνολική συνεργασία της με την Εταιρεία, αποδεικνύει για άλλη μια φορά έμπρακτα τη στήριξή της στις επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα της Ελληνικής Οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανάληψη της διοργάνωσης του Δανείου αποτελεί σημαντική επιτυχία της Τράπεζας και συγχρόνως, ορόσημο της συνεργασίας με την Εταιρεία, καθώς ως  Τράπεζα του ανταγωνισμού παραδοσιακά αναλάμβανε την εν λόγω διοργάνωση.

Για την επιτυχή και άμεση υλοποίηση της συναλλαγής, συνεργάστηκαν εξαιρετικά οι κάτωθι:  Επιχειρηματική Μονάδα Commercial Banking B (Π. Μπαμπιλης, Γ. Κουτσιούμπας, Αδ. Μητρόπουλος, Γ. Ανυφαντάκης), CCA (Φ. Κορουγένη), Loan Syndications (Σ. Λιότσου, Ι. Ξουλόγης, Αθ. Κόκορης), Syndicated & Specialized Agency Division (Γ. Σπυροπούλου, Ε. Σακκά, Π. Τσιώτας) και Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου, Χ. Κατσάρη, Μ. Σκαρλατίνη, Α. Αυγέρη, Μ. Φωτσαλά).