Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ €60 εκ

Το Μάρτιο και το Μάιο του 2020 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι δυο εκδόσεις νέων Ομολογιακών  Δανείων της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» συνολικού ύψους €60 εκ..  Σκοπός των δανείων αυτών ήταν η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής μας στο συνολικό δανεισμό και αντικατάσταση άλλης τράπεζας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των συναλλαγών προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των:  CBN (Γ. Λεβογιάννη, Θ. Ζηκόπουλου, Σ. Μουζακίτη), CCA (Χ. Θωμαϊδου), ΓΔΝΥ (Β. Κρητικού, Χ. Κατσάρη, Α. Αυγέρη, Κ. Πασσάλη), GLA (Π. Παπαλεξίου,  Γ. Μπουρνούς) και CERVED (Α. Θεοδώρα).