Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ LEASING €14 εκ

Τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υπογραφή του 1ου Κοινοπρακτικού Leasing στο CB Γ’, ποσού €14εκ. με διοργάνωση της Eurobank Leasing και συμμετοχή της με €7εκ. (50%). Σκοπός είναι η χρηματοδότηση μέρους επένδυσης συνολικού προϋπολογισμού €18εκ. που αφορά σε : α) ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικών προδιαγραφών και β) αγορά και εγκατάσταση νέας μηχανής παραγωγής jumbo rolls, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικότητα.

Η εν λόγω επένδυση (επιλέξιμο κόστος €15,4εκ.) έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ν. 3299/2016. Η χρηματοδότηση Leasing αφορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό της νέας γραμμής παραγωγής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των παραπάνω προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των κάτωθι εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων: CBN (Α. Ράπτης, Μ. Καραμανλή Μαρία, Β. Παπαδοπούλου), CCA (Σ. Ασίκης), Eurobank Leasing (Χ. Βλάχος, Ν. Μάλλος, Μ. Κυριακοπούλου, Ελ. Γκισάκη).