Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ €320 εκ

Τον Ιούλιο του 2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου διάρκειας επτά (7) ετών με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Ομολογιών της εταιρείας, συνολικού ύψους €320εκ. Σημαντικό μέρος των εν λόγω αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί για τις ανάγκες χρηματοδότησης του εμβληματικού έργου του Ελληνικού. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%. Η Eurobank συμμετείχε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης,  σε μία συναλλαγή που έτυχε θερμής αποδοχής από το επενδυτικό κοινό.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €618,3 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,93 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 10.454, αποτελώντας ρεκόρ σε ελληνική δημόσια προσφορά ομολογιών. Το 69,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών κατανεμήθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το 30,3% κατανεμήθηκε σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής ήταν αποτέλεσμα εποικοδομητικής συνεργασίας και συντονισμένης προσπάθειας πλειάδας εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως των Global Markets και Investment Banking & Principal Capital Strategies καθώς και των δικτύων του Retail και του Private Banking.