Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
 

Στο πλαίσιο σύναψης στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο Hellenic Healthcare Group, υλοποιούνται σταδιακά (παράλληλα με την χρηματοδότηση του Ομίλου) μια σειρά από συμφωνίες συναλλακτικής τραπεζικής που συνοψίζονται στις κάτωθι:

  • Ολοκληρώθηκε η μεταφορά της μισθοδοσίας του προσωπικού των Νοσοκομειακών Μονάδων του Ομίλου HHG από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην Τράπεζα μας (METROPOLITAN HOSPITAL ΦΑΛΗΡΟΥ, ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ συνολικού αριθμού εργαζομένων πάνω από 3.500, ενώ τον επόμενο μήνα θα ακολουθήσει το METROPOLITAN GENERAL και οι υπόλοιπες εταιρίες του πρώην Ομίλου ΥΓΕΙΑ συνολικού αριθμού εργαζομένων ~ 600)
  • Το σύνολο των Νοσοκομείων του Ομίλου θα ενταχθούν ως Οργανισμοί στο Διατραπεζικό κύκλωμα εισπράξεων μέσω ΔΙΑΣ προκειμένου όλες οι εισπράξεις μέσω τραπεζικών λογαριασμών να πιστώνονται στη Eurobank
  • Το σύνολο των Νοσοκομείων του Ομίλου θα εφοδιαστεί με χρηματοκιβώτια Safe Boxes, προκειμένου το σύνολο των εισπράξεων σε μετρητά να πιστώνονται στη Eurobank
  • Το σύνολο των Νοσοκομείων του Ομίλου θα εφοδιαστεί με τερματικά αποδοχής καρτών POS, προκειμένου το σύνολο των εισπράξεων με κάρτες να πιστώνονται στην Eurobank
  • Το σύνολο Νοσοκομείων του Ομίλου θα λάβει εξειδικευμένες λύσεις μαζικών πληρωμών, προκειμένου το σύνολο των πληρωμών προς προμηθευτές και συνεργαζόμενους ιατρούς να πραγματοποιείται από την Eurobank 
  • Το σύνολο των Νοσοκομείων του Ομίλου θα λάβει από την Τράπεζα μας εξειδικευμένες λύσεις reporting συναλλαγών προκειμένου οι Οικονομικές τους Μονάδες να αποκτήσουν αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών τους.

Συνολικά η αξία των ανωτέρω συναλλαγών του Ομίλου, θα ξεπερνάει τα 70εκ σε μηνιαία βάση.

Με την παροχή όλων των ανωτέρω λύσεων, αλλά και άλλων που από κοινού συζητάμε και σχεδιάζουμε, η Τράπεζα θα συνεισφέρει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου HHG γεγονός που θα συμβάλει και στην καθιέρωση μιας μακράς σχέσης με αυτόν, σε ότι αυτό συνεπάγεται στα μελλοντικά έσοδα της Τράπεζας.