Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ €50 εκ

Τον Μάρτιο του 2020 ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδητηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού   της εταιρίας Chipita AE καθώς και η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης αυτής συνολικού ύψους €50 εκ. με έκδοση ισόποσου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου.

Στο εν λόγω δάνειο η Τράπεζά μας ενήργησε ως Συντονιστής Διοργάνωσης, Εκπρόσωπος Ομολογιούχων/Πληρεξούσιος Καταβολών ενώ η συνδιοργάνωση και κάλυψη του Δανείου έλαβε χώρα σε συνεργασία με την Alpha Bank. Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Τράπεζά μας καθώς ενίσχυσε περαιτέρω την ήδη εδραιωμένη σχέση με τον Όμιλο Chipita/Olayan με αποτέλεσμα τον Ιούλιο του 2020, η Eurobank να αναλάβει το ρόλο του συνδιοργανωτή και σε κοινοπρακτικό δάνειο της εταιρίας ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, θυγατρικής της εταιρίας Chipita AE, συνολικού ποσού €10 εκ.

Αξιοσημείωτη είναι η εξαιρετική συνεργασία και η προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων μονάδων της Τράπεζας: Large Corporate (Ελ. Βραχλιώτη, Π. Λύρας), Loan Syndications (Κ. Βaλλιάνου, Κ. Τοτόμης), Syndicated & Specialized Agency Division (Π.  Σπυροπούλου, Κ. Αντωνοπούλου, Π. Τσιώτας) και ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου,  Μ. Σκαρλατίνη, Σ. Γαβαλας).