Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ €140 εκ

Τον Ιούλιο 2020 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου προς την εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ συνολικού ποσού €140εκ., με συμμετοχή των τεσσάρων Ελληνικών συστημικών Τραπεζών και ποσό συμμετοχής της Τράπεζας μας €25εκ. Σκοπός του νέου δανείου είναι η κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης που προέκυψαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στη δραστηριότητα της εταιρείας. Το δάνειο έχει 5ετή διάρκεια.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία και αφοσίωση πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και ιδίως των: Structured Finance (Σ.Βενετσιάνος), Project Finance (Γ. Σαράτσης, Αν. Βιολάτου, Κ. Ακριτίδης), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου,  Δ. Γιαννούλα) και Syndicated Agency Structured Products Subdivision (Κ. Βουδούρη, Α. Κρικοριάν).