Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ €400 εκ

Τον Ιούλιο του 2020 υπογράφηκε η σύμβαση χρηματοδότησης της διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης που αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για τον ΑΔΜΗΕ και το μεγαλύτερο ενεργειακό project στη χώρα, με προϋπολογισμό €1 δις, που υλοποιείται με συμμετοχή ήδη καταβεβλημένων ιδίων κεφαλαίων (20%), κοινοτικών πόρων (40%) και έκδοσης 10ετούς ομολογιακού δανείου €400 εκ. από την ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION με την εγγύηση του ΑΔΜΗΕ. Η Eurobank λειτουργεί ως αποκλειστικός οργανωτής και ανάδοχος του ομολογιακού δανείου, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη της έκδοσής του και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση ενός ενεργειακού ορόσημου με ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκρισμα, που ξεπερνά τα όρια της Κρήτης.

Σημειώνεται η συνδρομή των ακόλουθων στελεχών που συνεργάστηκαν για την επιτυχία της συναλλαγής:: Large Corporate & Loan Syndications (Π. Λυμπερόπουλος),  Large Corporate ΙΙ (Αλ. Πετρακίδης, Ν. Χριστοδούλου), Loan Syndications (Κ. Βαλλιάνου, Κ. Τοτόμης), ΓΔΝΥ (Μ. Χειλάκου, Δ. Γιαννούλα) και Syndicated Agency (Π. Σπυροπούλου, Ι. Παπαχρήστου).