Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2022 η Eurobank διέθεσε πλήρως την πρώτη δόση των €200 εκατ. των πόρων του ΤΑΑ σε μια ευρεία γκάμα κλάδων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο των στόχων του Προγράμματος, ενώ είμαστε και η πρώτη συστημική τράπεζα που έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης ύψους €200 εκατ.

Αποδεικνύοντας τη δυναμική του Προγράμματος και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, έχουμε προχωρήσει σημαντικά με την συμβασιοποίηση δανείων που αξιοποιούν τους πόρους ΤΑΑ της 2ης δόσης, στοχεύοντας στην εκταμίευση και της 3ης δόσης, στις αρχές του 2023.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Προγράμματος η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει επενδύσεις συνολικού ύψους €731,5 εκατ. σε όλη την ελληνική επικράτεια, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Είμαστε η πρώτη συστημική Τράπεζα σε πλήθος υπογεγραμμένων συμβάσεων καλύπτοντας αυξημένο αριθμό πελατών και κλάδων δραστηριοποίησης που χορηγήθηκαν τα δάνεια ΤΑΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι χρήση των πόρων του ΤΑΑ έκαναν επιχειρήσεις για χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούσαν σε τηλεπικοινωνίες (ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου), ενεργειακή και ψηφιακή αναβάθμιση κτιρίων, προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, δημιουργία υπερσύγχρονων ψηφιακών και φιλικών προς το περιβάλλον κέντρων αποθήκευσης, εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση της παραγωγικής δραστηριότητας των εταιρειών, ανάπτυξη βιοτεχνολογικού κέντρου φαρμακευτικής εταιρείας και κατασκευή φωτοβολταικών σταθμών για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό.

Συνδυάζοντας τη συστηματική δουλειά με τους πόρους και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, συνεχίζουμε για την χρηματοδότηση νέων επιλέξιμων επενδύσεων στους εξής πυλώνες:

  • Πράσινη μετάβαση
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός
  • Καινοτομία - έρευνα και ανάπτυξη
  • Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
  • Εξωστρέφεια

με απώτερο στόχο τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των πελατών μας και τη συμβολή μας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.