Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στις 31 Μαΐου 2022, η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τρίτη κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση αντίστοιχου χρέους για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα για το 2022 (και από τις πρώτες τέτοιες εκδόσεις αντίστοιχων τραπεζικών ιδρυμάτων στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης). Η Τράπεζα επιβεβαίωσε  έτσι τη συνεχιζόμενη δυνατότητα πρόσβασης στις διεθνείς χρηματαγορές σε μια περίοδο που οι συνθήκες αγοράς είναι σαφώς δυσμενέστερες, σε σχέση με το 2021, λόγω της μεταβολής της νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμια κλίμακα από σχεδόν όλες τις σημαντικές κεντρικές τράπεζες.

Παράλληλα, η έκδοση είναι μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την ικανοποίηση των ρυθμιστικών της υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων  (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025, μια σημαντική κανονιστική απαίτηση που δημιουργεί ένα δίκτυ ασφαλείας προσανατολισμένο στην εξυγίανση  των πιστωτικών ιδρυμάτων με ίδια μέσα («bail-inable debt»), αυξάνοντας την προστασία των καταθετών και των φορολογουμένων.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε το πρωί της 31ης Μαίου τη συναλλαγή με στόχο έκδοσης 350εκ. ευρώ με επιτόκιο στη περιοχή του 4,5%, έχοντας λάβει αρχικές ενδεικτικές δηλώσεις επενδυτικού ενδιαφέροντος για υπερβάλλον ποσό. Σύντομα η συνολική ζήτηση ανήλθε στο ποσό των 650εκ. ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα στην Τράπεζα να αυξήσει το τελικό μέγεθος της έκδοσης στα 500 εκ. ευρώ και να διατηρήσει το τελικό επιτόκιο στο 4,5%. Η διεθνής επενδυτική συμμετοχή ανήλθε στο 52%, με τη πλειοψηφία να αποτελείται από θεσμικούς επενδυτές, δείγμα της συνεχιζόμενης εμπιστοσύνης τους στη Eurobank καθώς και την ελληνική οικονομία.  Στην επιτυχία της έκδοσης συνέβαλαν και οι - από κοινού -διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης που ήταν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley, και Nomura.