Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank συνδιοργάνωσε και κάλυψε κατά 33.3% ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού μέχρι €637.5εκ. για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και τη χρηματοδότηση μέρους των κατασκευαστικών εργασιών για την επέκταση του αυτοκινητόδρομου στο τμήμα Πάτρα -Πύργος. Η Eurobank έχει αναλάβει επίσης τους ρόλους του Intercreditor Agent και αποτελεί Hedging Counterparty. Το υπόλοιπο δάνειο καλύφθηκε αρχικά από την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς ενώ μεταγενέστερα της εκταμίευσης κοινοπρακτήθηκε μέρος στην Εθνική Τράπεζα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και συγκεκριμένα: Structured Finance (Σ. Βενετσιάνος), Project Finance (Γ. Ανωμερίτης, Β. Ευθυμίου), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα), Syndicated Agency Structured Products Subdivision (Κ. Βουδούρη, Ά. Κρικοριάν, Έ. Κεραμά), Treasury (Τ. Παυλίδη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ