Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον 07/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινοπρακτικού Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT GROUP A.B.E.E.» συνολικού ύψους €140 εκ. αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €87,5 εκ. και δανειακά κεφάλαια ύψους €52,5εκ. τα οποία καλύφθηκαν κατά 40% από την Τράπεζά μας και το υπόλοιπο 60% από την Τράπεζα Πειραιώς (Συντονίστρια Διοργάνωσης). Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε €175εκ. με την εταιρεία να καλύπτει ποσά ύψους €35εκ. μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Σκοπός του δανείου είναι η επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας μέσω, μεταξύ άλλων, της κατασκευής νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, της προσθήκης του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού και της αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας. Η επένδυση πραγματοποιείται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής  προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Π. Λύρας), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Α. Σάββα, Δ. Καρμίρης και Α. Τουρλάκη),  ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου) και Syndicated & Specialized Agency (Γ. Σπυροπούλου, Π. Μπρούμας).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ