Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον 07/2022 και 09/2022 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι υπογραφές δύο νέων Κοινών Ομολογιακών Δανείων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», συνολικού ύψους €60,6εκ. αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €37,9εκ. και δανειακά κεφάλαια ύψους €22,7εκ. από την Τράπεζά μας. Η συνολική αξία των επενδύσεων ανέρχεται σε €75,8εκ. με την εταιρεία να καλύπτει ποσά ύψους €15,2εκ. μέσω ιδίων κεφαλαίων. Σκοπός των δανείων ήταν η χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης καθώς και αναβάθμισης ψηφιακών υποδομών & ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των συναλλαγών προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Π. Λύρας, Ι. Χαιρετάκης), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Α. Σάββα, Κ. Τοτόμης, Α. Κόκορης, Δ. Καρμίρης, Α. Τουρλάκη), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Α. Βαλσαμάκη, Β. Κρητικού) και Syndicated & Specialized Agency (Γ. Σπυροπούλου, Ε. Σακκά).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ