Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2022 εκδόθηκαν 7 νέα ΚΟΔ, συνολικού ύψους €952εκ., από τις εταιρείες Sani, Ikos Dassia, Ikos Olivia, Ikos Oceania, Ikos Aria, Ikos Odisia και Ikos Kissamos. Στην εν λόγω συναλλαγή η Τράπεζά μας ανέλαβε για το σύνολο των ΚΟΔ το ρόλο του Συντονιστή Διοργάνωσης, του Συνδιοργανωτή μαζί με τις Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα και του Hedging Counterparty. Επιπλέον, ανέλαβε το ρόλο του Agent στα ΚΟΔ των Sani, Ikos Dassia, Ikos Olivia και Ikos Oceania.

Τα δάνεια έχουν ως σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών αναγκών (με σκοπό μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της κεφαλαιακής δομής του Ομίλου στα πλαίσια της εισόδου του GCI στο μετοχικό κεφάλαιο των Sani/Ikos, όπου το GIC θα καταστεί πλειοψηφών μέτοχος εκτιμώντας την αξία του Ομίλου στα €2,3δις) και τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων προς αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων και επέκταση του Ομίλου σε νέες τοποθεσίες στην Ελλάδα.

Η Τράπεζά μας δείχνοντας εμπιστοσύνη στις προοπτικές των εταιρειών Sani/Ikos και του ελληνικού τουρισμού, στέκεται αρωγός στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης ενός πλάνου περιβαλλοντικών πρακτικών και αειφόρου ανάπτυξης. Το πλάνο αυτό συνάδει απόλυτα με την περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα την οποία προωθεί η Τράπεζα.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνεργάστηκαν εξαιρετικά οι ακόλουθες εμπλεκόμενες μονάδες της Τράπεζας: M&A Financing & Structured Solutions (Σ. Βενετσιάνος, Φ. Κιργώτης), Hotels & Leisure Finance Division (Ε. Λαμπαδιάρης, Θ. Κωνσταντίνου), Syndicated Debt Solutions (Σ. Λιότσου, Σ. Ζωνάρα, Α. Κόκορης, Κ. Τοτόμης), Syndicated & Specialized Agency (Π.  Σπυροπούλου, Ι. Παπαχρήστου, Α. Κουντουράκη, Ε. Σακκά), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Α, Αυγέρη, Μ. Χειλάκου,  Μ. Σκαρλατίνη, Μ. Φωτσαλά), GLA (Ε. Καναβέτα, Χ. Τσιφτσή) και Corporate Sales, Markets (Τ. Παυλίδη, Β. Σταμένας).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ