Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον 09/2022 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι υπογραφές δύο νέων Κοινών Ομολογιακών Δανείων της εταιρείας «ΜΑΡΤ ΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥ Α.Ε.Ε.» συνολικού ύψους €13,9εκ. αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €8,7εκ. και δανειακά κεφάλαια ύψους €5,2εκ. από την Τράπεζά μας. Η συνολική αξία των επενδύσεων ανέρχεται σε €17,4εκ. με την εταιρεία να καλύπτει ποσά ύψους €3,5εκ. μέσω ιδίων κεφαλαίων. Σκοπός των δανείων ήταν η χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια της πράσινης μετάβασης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των συναλλαγών προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Large Corporate (Π. Λύρας, Ι. Χαιρετάκης), Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Α. Σάββα, Κ. Τοτόμης, Α. Κόκορης, Δ. Καρμίρης, Α. Τουρλάκη), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Α. Βαλσαμάκη, Β. Κρητικού) και Syndicated & Specialized Agency (Γ. Σπυροπούλου, Ε. Σακκά).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ