Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Ιούλιο του 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση επταετούς πράσινου ομολόγου ύψους €230εκ. από τη LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε., με την απόδοση να ορίζεται στο 4,70% και τη Eurobank να συμμετέχει στη συναλλαγή σε ρόλο Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου.

Αξιοσημείωτη ήταν η μεγάλη συμμετοχή στην έκδοση από το επενδυτικό κοινό, παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, η οποία υπερκαλύφθηκε 3,12 φορές με περισσότερες από 14.000 αιτήσεις, καθώς και η συμμετοχή της EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση έργων που συμμορφώνονται με το Green Bond Framework της εκδότριας, όπως την ανάπτυξη και κατασκευή πράσινων κτηρίων, τις επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Έργου του Ελληνικού́ αλλά́ και των υπολοίπων ακινήτων του Ομίλου και την ανάπτυξη και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων στο έργο του Ελληνικού́ με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των μονάδων Global Markets (Ν. Λάιος, Γ. Σειμένης) και Investment  Banking (Δ. Καπουνιαρίδης, Γ. Παπαηλιού, Μ. Παπαϊωάννου και Ε. Σκουλούδη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ