Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το Νοέμβριο του 2022 υπογράφηκε : α) η έκδοση νέου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ύψους €25 εκ. Η Τράπεζά μας ανέλαβε την κάλυψη του ΟΔ σε ποσοστό 100%. Σκοπός του δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανεισμού (€ 22,9εκ.) και η κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών της εταιρείας και β) Όριο εγχωρίου factoring συνολικού ποσού € 15εκ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής  προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των : CBN (Π. Μπαμπίλης, Σπ. Κυριακόπουλος), ERB Factors (Γ. Καραγιαννόπουλος, Ζ. Σπυριδάκη, Γ. Κουτσουμπός), CCA (Χ. Καραγιάννης, Γ. Καραμπέτσας, Φ. Κορουγένη), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Α. Βαλσαμάκη, Ε. Χριστιανοπούλου), GLA (Σ. Παπαχαραλάμπους, Σ. Δημόπουλος, Ε. Πίπα).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ