Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το Σεπτέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας IDEAL HOLDINGS SA ύψους €33,2εκ. Η Τράπεζά μας ανέλαβε την κάλυψη του ΚΟΔ σε ποσοστό 100%, τη διοργάνωση της συναλλαγής και τη διαχείριση του δανείου. Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση του πληρωτέου τιμήματος σε μετρητά για την εξαγορά του 100% της εταιρείας Βyte Computers ΑΒΕ, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής  προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: ΤΟΜΕΑ STRUCTURED FINANCE (Σ. Βενετσιάνος Φ. Κιργώτης), CBN (Γ. Λεβογιάννης, Θ. Ζηκόπουλος, Α. Σταύρου), CCA (Χ. Καραγιάννης, Γ. Καραμπέτσας, Γ. Οικονομόπουλος), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Μ. Χειλάκου, Δ. Χαράρα), GLA (Κ. Μόνος, Γ. Γκουριώτης, Η. Πολίτης, Φ. Μπιστίνας, Ρ. Καναβέτα).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ