Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank συντόνισε αποκλειστικά, συνδιοργάνωσε, και κάλυψε συνολικά  το 70% των δανείων της συγχρηματοδότησης των ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού μέχρι €99,35εκ. τα οποία δόθηκαν κάτω από το πρόγραμμα "ΕΛΛΑΔΑ 2.0" του Εθνικου Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σκοπός του δανείου είναι η μερική χρηματοδότηση επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ τ ης HOF, θυγατρική της Nova-Wind, που στόχο έχει την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και την επιτάχυνση δημιουργίας δικτύων οπτικής ίνας στο σπίτι (Fiber to the Home), πανελλαδικά. Από τα 100 εκατ. ευρώ  τα 50 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα 30 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες Eurobank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (σε ποσοστό 70% και 30% αντίστοιχα.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή, συνεργάστηκαν εξαιρετικά οι ακόλουθες εμπλεκόμενες μονάδες της Τράπεζας: M&A Financing & Structured Solutions (Σ. Βενετσιάνος, Φ. Κιργώτης),  Syndicated & Specialized Agency Division (Κ. Βουδούρη, Π. Μπελέση), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα, Μ. Χειλάκου),GLA (Ε. Καναβέτα, Κ Ζουγρα, Χ. Τσιφτσή)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ