Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank διοργάνωσε αποκλειστικά και κάλυψε κατά 70% ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού €660εκ. για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας κατά τα επόμενα 3-5 έτη, περιλαμβάνοντας και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων της εταιρείας και κάλυψη τυχόν κεφαλαίου κίνησης. Η Eurobank έχει αναλάβει επίσης τους ρόλους του Διαχειριστή, Τράπεζας Λογαριασμών ενώ αποτελεί και το μοναδικό Hedging Counterparty. Το υπόλοιπο 30% καλύφθηκε από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και συγκεκριμένα: Structured Finance (Σ. Βενετσιάνος), Project Finance (Γ. Ανωμερίτης, Β. Ευθυμίου, Π. Σπανός), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα), Syndicated Agency Structured Products Subdivision (Κ. Βουδούρη, Ά. Κρικοριάν), Treasury (Τ. Παυλίδη, Ε. Αντωνακάκη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ