Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  

Η Eurobank διοργάνωσε αποκλειστικά και κάλυψε ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού μέχρι €520εκ. για τη (A) χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος εξαγοράς από τη MOTOR OIL RENEWABLES ENERGY (MORE) χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ 487MW (στη πλειονότητά τους Αιολικά Πάρκα) από τον όμιλο ΈΛΛΑΚΤΩΡ, (Β) αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού των εν λόγω έργων και (Γ) την κάλυψη δανείου εν αναμονή για την εξυπηρέτηση δανειακών υποχρεώσεων (Debt Service Reserve Facility). Η Eurobank έχει αναλάβει επίσης τους ρόλους του Διαχειριστή, Τράπεζας Λογαριασμών ενώ αποτελεί και το μοναδικό Hedging Counterparty. Το δάνειο αναμένεται να κοινοπρακτηθεί στην Ελληνική τραπεζική αγορά κατά περίπου 50%.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία των εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων της Τράπεζας και συγκεκριμένα: Structured Finance (Σ. Βενετσιάνος), Project Finance (Γ. Ανωμερίτης, Έ. Κεραμά), ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Δ. Γιαννούλα), Syndicated Agency Structured Products Subdivision (Κ. Βουδούρη, Ά. Κρικοριάν, Δ. Μπρούμας), Treasury (Τ. Παυλίδη, Γ. Σειμένης), CCSO (Χ. Κρεκούκης).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ