Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Ιούλιο του 2022, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά, η παράλληλη διάθεση νέων κοινών μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και η διάθεση υφιστάμενων κοινών μετοχών της Dimand (δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής – overallotment) συνολικού ύψους €112εκ., καθώς και η εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. H εισαγωγή της Dimand στο Χρηματιστήριο αποτελεί, επί της ουσίας, την πρώτη εισαγωγή εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από μία περίοδο 8 ετών χωρίς σχετική δραστηριότητα και την πρώτη πραγματικά μεγάλου μεγέθους εισαγωγή νέας εταιρείας από το 2007. Η Eurobank συμμετείχε στη συναλλαγή με ρόλο Συμβούλου Έκδοσης αλλά και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,17 φορές. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρηματοδοτήσουν αφενός την πρόωρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου της HIG και την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών από την Dimand και αφετέρου, το πρόγραμμα ανάπτυξης υφιστάμενων και νέων ακινήτων της Εταιρείας.

H ομάδα του Investment Banking (Δήμος Καπουνιαρίδης) που συμμετείχε στη συναλλαγή περιλάμβανε τους Γ. Παπαηλιού, Μ. Παπαϊωάννου, Χ. Περδικάκη και Π. Αρδανγκέλου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ