Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον 09/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή του ΚΟΔ της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ» ύψους €580εκ. Η Τράπεζά μας ανέλαβε την διοργάνωση της συναλλαγής καθώς και τη διαχείριση του δανείου. Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου (κάλυψη κεφαλαιουχικών δαπανών) της εταιρείας παράλληλα με την εξυπηρέτηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής  προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: LC (A. Πετρακίδης, Χ. Μόσχος), Syndicated Debt Solutions  ( Σ. Λιότσου, Κ.Τοτόμης, Σ. Ζωνάρα),  ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Σ. Γαβαλάς) και Syndicated & Specialized Agency  (Γ. Σπυροπούλου, Α. Κουντουράκη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ