Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον 09/2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η υπογραφή νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας «DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» συνολικού ύψους €37,3εκ. αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €18,3εκ. και δανειακά κεφάλαια ύψους € 19εκ. από την Τράπεζά μας. Η συνολική αξία της επένδυσης ανέρχεται σε €63,5εκ. με την εταιρεία να καλύπτει ποσά ύψους €13,3εκ. μέσω ιδίων κεφαλαίων και €12,9εκ. μέσω συμψηφισμού Clawback για ερευνητικές & επενδυτικές δαπάνες.

Σκοπός του δανείου είναι η κατασκευή Ερευνητικού Κέντρου Βιοτεχνολογίας για την Ε&Α καθώς και η εγκατάσταση ημι-βιομηχανικής κλίμακας παραγωγής βιολογικών δραστικών φαρμακευτικών ουσιών και τελικών βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η επένδυση πραγματοποιείται εντός Αττικής.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής  προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των: Business Center Εθνικής Οδού (Θ. Ζηκόπουλος, Σ.Γκλιάτης) με την συνδρομή του κ. Γ.Λεβογιάννη, Syndicated Debt Solutions & Development Programs (Σ. Λιότσου, Α. Σάββα, Δ. Καρμίρης και Α. Τουρλάκη),  ΓΔΝΥ (Σ. Αποστολίδου, Ε. Ταχυδρομίδου) και Syndicated & Specialized Agency(Γ. Σπυροπούλου, Ε. Σακκά).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ