Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2022 ολοκληρώθηκε η πώληση ποσοστού 49% του ΔΕΔΔΗΕ που κατείχε η ΔΕΗ στη Macquarie Infrastructure and Real Estate Group (MIRA) έναντι τιμήματος €2.1δις. (συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος δανεισμού €804εκατ.) και υποδηλώνοντας μία Αξία Εταιρείας €4.3δις για το 100% του ΔΕΔΔΗΕ. Το τίμημα αποτιμούσε το ΔΕΔΔΗΕ στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής του Βάσης και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε αποκρατικοποίηση από άποψη εσόδων που έχει γίνει στην Ελλάδα.

Η Macquarie Asset Management Group, ο βραχίονας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Macquarie είναι από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση άνω των $400δις.

Η Eurobank λειτούργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Συναλλαγής. H ομάδα του Investment Banking της Eurobank (Δ. Καπουνιαρίδης) που συμμετείχε στη συναλλαγή περιλάμβανε τους Α. Κουτσό, Δ. Μακρυπίδη και Π. Μπολολιά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ