Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Ιανουάριο του 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς έκδοση νέου Διμερούς Μακροπρόθεσμου  Δανείου της εταιρείας «ASSO ATHENA NAVIGATON CO LTD»  ύψους €27εκ. Σκοπός του δανείου ήταν η χρηματοδότηση αγοράς εξειδικευμένου πλοίου (SPV) συνολικής αξίας € 31εκ. για χρήση σε έργα υποθαλάσσιας πόντισης, ταφής, επισκευής & προστασίας αγωγών μεγάλων αποστάσεων & καλωδίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής  προήλθε μέσα από την εποικοδομητική συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων μονάδων και συναδέλφων και ιδίως των:  CBN (Π. Μπαμπίλη, Γ. Κουτσιούμπα, Α. Μητρόπουλου), CCA (Ι. Οικονομόπουλου) και GLA (Γ. Μπουρνούς).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ