Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τον Μάιο του 2022, Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία με την Motor Oil Renewable Energy (“Motor Oil”) για τη μεταβίβαση του κλάδου των ΑΠΕ σε μία Νέα Εταιρεία (HoldCo) στην οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα συμμετείχε με ποσοστό 25% και η Motor Oil με ποσοστό 75%. Ο Κλάδος των ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ περιελάβανε πάρκα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος 493ΜW καθώς και άδειες σε διάφορα στάδια (Pipeline)  για την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευση ενέργειας συνολικής ισχύος 1.6GW.  Στα πλαίσια της συμφωνίας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έλαβε ως τίμημα για την εισφορά του 75% του κλάδου των ΑΠΕ στη HoldCo €679mm μέσα από μία σύνθετη συναλλαγή η οποία περιελάβανε μεταξύ άλλων και τη βελτιστοποίηση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της HoldCo.

Η Eurobank επιλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και παρέδωσε προς αυτό ανάλυση και τεκμηριωμένη άποψη για το Εύλογο και Λογικό του Τιμήματος της Συναλλαγής (Fairness Opinion) πριν το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσει την έγκριση της Συναλλαγής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ