Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank εξέδωσε μελέτη με τίτλο «Η Έξαρση του Πληθωρισμού και μία Έρευνα Κόστους Επιχειρήσεων». Συγγραφείς της μελέτης είναι ο Δρ. Αντρέας Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer Digital & Retail, και ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου της Eurobank.

Η Έκθεση αναλύει το φαινόμενο της έξαρσης του πληθωρισμού στη διεθνή και την ελληνική οικονομία και παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις-πελάτες της Τράπεζας αναφορικά με την επίπτωση του πληθωρισμού στις εργασίες τους και τα πλάνα δράσης τους.

Κατεβάζω την οικονομική ανάλυση