Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση

Συμπληρώστε τα στοιχεία της επιχείρησής σας για να εντοπίσουμε τη βραχυπρόθεσμη ανάγκη για τη χρηματοδότησή της.

Βασικά στοιχεία επιχείρησης
Πωλήσεις σε πελάτες
%
με επιταγές μέσης διάρκειας εξόφλησης με
επιταγές
%
επί πιστώσει με διάρκεια με
πίστωση
%
%
{{liqCtrl.state.liquidityCategoryB.salesGreeceSum()}}% σύνολο
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
%
επί πιστώσει με διάρκεια με
πίστωση
%
{{liqCtrl.state.liquidityCategoryB.salesAbroadSum()}}% σύνολο
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία. Το κόστος πωληθέντων δεν μπορεί να ισούται με τον τζίρο.
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Αγορές από προμηθευτές
%
με επιταγές μέσης διάρκειας εξόφλησης με
επιταγές
%
επί πιστώσει με διάρκεια με
πίστωση
%
%
{{liqCtrl.state.liquidityCategoryB.costsGreeceSum()}}% σύνολο
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
%
επί πιστώσει με διάρκεια με
πίστωση
%
{{liqCtrl.state.liquidityCategoryB.costsAbroadSum()}}% σύνολο
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Οι πωλήσεις σας
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία. Το κόστος πωληθέντων δεν μπορεί να ισούται με τον τζίρο.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Το παθητικό
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Έχετε δώσει λάθος πληροφορία. Ενημερώστε ξανά τα πεδία.
Η ανάγκη χρηματοδότησης της επιχείρησής σας είναι:
{{ctrl.state.liqResults.ta | currency:"€":0}}
Δεν υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης
Είστε δυνητικός πελάτης για το ΤΕΠΙΧ II Covid-19

Disclaimer
Για τον υπολογισμό της βραχυπρόθεσμης ανάγκης χρηματοδότησης έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, έτσι όπως προκύπτουν κατά δήλωση από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε ότι τα ποσά που προκύπτουν για χρηματοδότηση δεν δεσμεύουν την Τράπεζα καθώς δεν αποτελούν έγκριση ή προέγκριση, καθώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη και λοιπά ποιοτικά και πιστοληπτικά κριτήρια. Αν έχετε δανεισμό και αλλού, πρέπει να απευθυνθείτε στο κατάστημα συνεργασίας σας, για να βρείτε το πραγματικό ποσό χρηματοδότησης που δικαιούστε. Η ένταξή σας στη δράση Επιχειρηματική Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ εξαρτάται πάντα από τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις της δράσης.

Συνεχίστε με:
{{ctrl.nextStep.Title}}

{{ctrl.nextStep.Title}}

{{ctrl.nextStep.Description}}

Powered by ICAP
Μη χάσετε όσα υπολογίσατε.

Καταχωρίστε το email σας για να μπορείτε να συνεχίσετε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον.