Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα χρηματοδότησης Pan European Guarantee Fund (EGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Pan European Guarantee Fund (EGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
υφιστάμενες και νέες
Ευνοϊκοί όροι
τιμολόγησης
Μειωμένες εξασφαλίσεις
και δυνατότητα αναχρηματοδότησης 
Με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) παρέχουμε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan European Guarantee Fund (EGF), με σκοπό να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της Covid-19. Αξιοποιήστε τη δυνατότητα χρηματοδότησης για να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σχέδιά σας και να καλύψετε τις ανάγκες σας σε κεφάλαιο κίνησης.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης EGF

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Pan European Guarantee Fund (EGF).

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Pan European Guarantee Fund (EGF).

Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των κρατών-μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Video: Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.