Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα δράσεων

ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα δράσεων

Εξειδικευμένη
συμβουλευτική καθοδήγηση
Χρηματοδότηση
της επένδυσης
Συνολική υποστήριξη
της επένδυσης
Με το Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, αξιοποιούμε την πολυετή εμπειρία μας στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Καλύπτουμε συνολικά τις ανάγκες της επιχείρησής σας μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης σε κάθε στάδιο της επένδυσής σας. 

Τι σας προσφέρουμε

Ενημέρωση

 • Έγκαιρη ενημέρωση από τον Επαγγελματικό Σύμβουλο για τα διαθέσιμα επιχορηγούμενα προγράμματα που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας με το Business Check up για δυνητικά προγράμματα.
 • Εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης για να ενημερώνεστε και να λύνετε απορίες.

Χρηματοδότηση

 • Ακριβής διάγνωση χρηματοδοτικής ανάγκης με το Business Check up.
 • Χρηματοδότηση που φτάνει έως το 100% της επένδυσής σας. Σας εξασφαλίζουμε την απαραίτητη επάρκεια κεφαλαίων σε κάθε στάδιο για να ολοκληρώσετε την επένδυσή σας στον χρόνο που έχετε υπολογίσει.
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από τα εκάστοτε ισχύοντα επιδοτούμενα προγράμματα σε συνεργασία με κρατικούς και κοινοτικούς φορείς.

Συνολική υποστήριξη

 • Στήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής στα προγράμματα, από την υποβολή του επενδυτικού φακέλου έως και την ολοκλήρωση της επιχορηγούμενης επένδυσης.
 • Δυνατότητα συνεργασίας της επιχείρησής σας με την εταιρεία Ευρωσύμβουλοι, με προνομιακό κόστος, για τη συνολική υποστήριξη της επένδυσής σας.

Πώς ωφελείστε

 • Σας πληροφορούμε για τη δυνατότητα συμμετοχής στις ενεργές δράσεις που αφορούν την επιχείρησή σας.
 • Διασφαλίζουμε την απαιτούμενη ρευστότητα με βάση τις ανάγκες της επένδυσης ώστε να ολοκληρώσετε τα επενδυτικά σχέδιά σας έγκαιρα.
 • Προσφέρουμε ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για την υλοποίηση της επένδυσής σας.
 • Σας παρέχουμε υποστήριξη σε όλα τα στάδια της επένδυσής σας.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ενημερωτικά έντυπα

Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού εξέδωσε τα εξής έντυπα:

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού 
Δείτε πώς μπορείτε να καλύψετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας με τις δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020.