Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
FX Forward

FX Forward

Κατοχύρωση ισοτιμίας
για μελλοντική ημερομηνία
Χωρίς δέσμευση κεφαλαίου
τη στιγμή της συμφωνίας
Προγραμματισμός αναγκών
σε ξένο νόμισμα
Με FX Forward κατοχυρώνετε μια σταθερή ισοτιμία για να μετατρέψετε συνάλλαγμα σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία. Προστατεύετε την επιχείρησή σας από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και προγραμματίζετε τις πληρωμές σας, χωρίς να περιορίζετε τη ρευστότητά σας.

Αποκτήστε το FX Forward

Για να κατοχυρώσετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για συγκεκριμένη ημερομηνία με συμφωνία FX Forward, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.