Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Eurobank API Portal

Eurobank API Portal

Δημιουργία καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών
Ανταλλαγή δεδομένων
με μεγαλύτερη ασφάλεια
Συμμόρφωση
με την οδηγία PSD2 της ΕΕ
Το Eurobank API Portal παρέχει πρόσβαση στα APIs της Eurobank σε πιστοποιημένους κατασκευαστές εφαρμογών με απλό και ασφαλή τρόπο. Συμμορφώνεται με τη νέα Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive 2 – PSD2), που σκοπεύει να διασφαλίσει φθηνότερες, ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες ηλεκτρονικές συναλλαγές για τους καταναλωτές.

Τι είναι το Eurobank API Portal

Το Eurobank API Portal επιτρέπει σε Third Party Providers (TPPs), όπως εταιρείες FinTech, κατασκευαστές εφαρμογών και startups, να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση APIs.

Η τεχνολογία API (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών – Application Programming Interface) επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων, όπως πληροφορίες λογαριασμών και υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών.

Αρχικά, TPPs προγραμματιστές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το Eurobank API Portal για να κάνουν εγγραφή και να εξετάσουν την τεχνολογία API της Eurobank σε δοκιμαστικό περιβάλλον Sandbox.

Το Eurobank API Portal βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από τις 24.05.2019.

Τι προσφέρει η νέα τεχνολογία

Η συνεργασία μεταξύ τραπεζών και TPPs επιτρέπει την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών ώστε να τους προσφέρει σημαντικά οφέλη:

  • Αυξημένη προστασία των δεδομένων τους.
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια στις online συναλλαγές.
  • Πρόσβαση σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον TPP με τον οποίο θέλουν να συνεργαστούν.

Οι TPPs πρέπει να εξασφαλίσουν τη ρητή συγκατάθεση των πελατών πριν αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.

Σε ποιους απευθύνεται το Eurobank API Portal

Το Eurobank API Portal απευθύνεται σε TPPs, όπως:

  • Παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμών (Account Information Service Providers – AISPs) – Παρέχουν υπηρεσίες που συγκεντρώνουν όλα τα οικονομικά δεδομένα των καταναλωτών από διαφορετικές τράπεζες σε μία τοποθεσία.

Οι AISP έχουν πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς (προσωπικούς και εταιρικούς) και πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών.

  • Παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (Payment Initiation Service Providers – PISPs) – Προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν την άμεση μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό του πληρωτή στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Συμμόρφωση με την οδηγία PSD2

Η νέα Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Payment Services Directive 2 – PSD2) ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν.4537/2018.

Έχουμε προσαρμόσει τα συστήματά μας και τους όρους παροχής υπηρεσιών στις νέες διατάξεις του Ν.4537/2018, με σκοπό να προσφέρουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Στόχος της PSD2 είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την αποδοτικότητα μέσα από έναν ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό πληρωμών. Επιπλέον με βάση την οδηγία ορίζονται τα δικαιώματά σας όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την PSD2 οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν APIs σε TPPs, επιτρέποντας ασφαλή επικοινωνία online και πιστοποίηση τραπεζικών στοιχείων.

Για να διασφαλίσει την εφαρμογή των διατάξεων της PSD2, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) κατάρτισε Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards – RTS). Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά.

Ανακαλύπτω το API Portal