Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Business plan για το e-shop σας

Το business plan (επιχειρηματικό σχέδιο) είναι απαραίτητο για το e-shop σας και αποτελεί οδηγό για τα επόμενα βήματά σας. Απεικονίζει τα έσοδα και έξοδα που προβλέπεται να έχει το e-shop σας. Σας βοηθά να αξιολογείτε τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία του.

Πρότυπο αρχείο για
business plan
Υπολογισμός εσόδων και
εξόδων με φόρμουλες
Δείκτες αναμενόμενης
κερδοφορίας

Τα βασικά στο business plan ενός e-shop

Σίγουρα ένα κερδοφόρο e-shop είναι ο απόλυτος στόχος στον οποίο θέλετε να φτάσετε. Ωστόσο, η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν πρέπει να περιμένετε κερδοφορία από τον πρώτο χρόνο. Δείτε πώς μπορείτε να αξιοποιείτε το business plan σας ως οδηγό.

  • Έσοδα: Πώς θα υπολογίσετε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προσδοκόμενα έσοδα του e-shop σας.
  • Έξοδα: Ποια είναι τα κυριότερα πάγια και μεταβλητά έξοδα που πρέπει να καταγράψετε.
  • Κερδοφορία: Ποιοι δείκτες του business plan σας θα δείξουν πότε είστε κερδοφόροι και τι να περιμένετε.