Επικοινωνία     Πρόσβαση Συνεργατών     Παραγωγή Eurolife     Παραγωγή πρώην Activa
EFG Eurolife Α.Ε.Α.Ζ.
EFG Eurolife Α.Ε.Γ.Α.
Οικονομικά Μεγέθη
Προϊόντα
Ανακοινώσεις
 
Φράση Go 
Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια

No1 Διαχειριστής Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα,

σε Μέγεθος, σε Επιλογές, σε Διακρίσεις!

Η κυρίαρχη παρουσία μας με συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση €9,6 δις και η επιτυχία των Eurobank Αμοιβαίων Κεφαλαίων να λάβουν πρώτα στην Ελλάδα διπλή διάκριση από τους Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης Standard & Poor's και Morningstar®, δημιουργεί για τους χιλιάδες επενδυτές που μας εμπιστεύονται τα εχέγγυα για μια απoτελεσματική και με συνέπεια διαχείριση στο μέλλον. 

Σεπτέμβριος 2005

ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1 έτος3 έτη
Eurobank Δυναμικό Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού 
(ΦΕΚ Β' 2216/27.12.1999)
 
 28,76%70,44%
Eurobank Value FTSE/ASE 20 Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού 
(ΦΕΚ Β' 2216/27.12.1999)
 
35,64%61,21%
Eurobank Global TOP 50 Μετοχικό Εξωτερικού 
(ΦΕΚ Β' 2216/27.12.1999)  
10,83%23,93%
Eurobank Formula Μετοχικό Εξωτερικού 
(ΦΕΚ Β' 957/11.07.2003)
 
17,00%*17,99%* (1)
Eurobank Formula II Μετοχικό Εξωτερικού 
(ΦΕΚ Β' 1421/02.10.2003)
15,52%**15,86%** (2)
Eurobank US Growth Μετοχικό Εξωτερικού 
(ΦΕΚ Β' 337/17.03.2000)
 
12,02%8,52%

*Με επανεπένδυση μερισμάτων 2003 και 2004

(1) Σωρευτική απόδοση από 04/07/2003 έως 30/09/2005
** Με επανεπένδυση μερίσματος 2004
(2) Σωρευτική απόδοση από 25/09/2003 έως 30/09/2005


ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

 
Eurobank Εταιρικών Ομολόγων Ομολογιακό Εξωτερικού
(ΦΕΚ Β' 1340/06.11.2000) 
 3,54%15,56% 
Eurobank Ευρωπαϊκή Σύγκλιση Ομολογιακό Εξωτερικού
(ΦΕΚ Β' 277/07.03.2002) 
 14,92%14,40% 
Eurobank Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού
(ΦΕΚ Β' 2216/27.12.1999)
 2,25%9,76% 


ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 

  
Eurobank Click Μικτό Εξωτερικού
(ΦΕΚ Β' 804/28.05.2004)  
 12,26%16,13% (3)
Eurobank Μικτό Εξωτερικού
(ΦΕΚ Β' 2216/27.12.1999) 
 9,51%15,35% 

(3) Σωρευτική Απόδοση από 27/05/2004 έως 30/09/2005

 Δείτε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια

 

  

 

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Copyright © 2015 EFG Eurolife.