e-Banking Σημεία Εξυπηρέτησης Επικοινωνία ΙΒΑΝ Όροι Συναλλαγών English ΕΕΤ
Όμιλος
Επενδυτές
Σχέσεις με τους Πελάτες
Δίκτυα Εξυπηρέτησης
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυα Eurobank
Ιδιώτες
Καταθέσεις
Καταθετικά & Επενδυτικά Προγράμματα
Προνόμια Συνταξιούχων
Προνόμια Μισθωτών
Ασφάλειες
Στεγαστικά Δάνεια
Επισκευαστικά Δάνεια
Πράσινα Δάνεια
Προσωπικά Δάνεια
Κάρτες
Προγράμματα Επιβράβευσης
Καθημερινές Συναλλαγές & Υπηρεσίες
Online Υπηρεσίες
Online Αιτήσεις
Live Banking
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ.)
Επιχειρήσεις
(άνω των €2,5 εκ.)
Personal Banking
Private Banking
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις
Συνήθεις Ερωτήσεις
Ιδιώτες / Αμοιβαία Κεφάλαια  
Φράση Go 
(LF) Cash Fund (EUR)

   

Επενδυτικός σκοπός:

Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς (κυρίως σε Ευρώ ή άλλα νομίσματα που συνδέονται με το Ευρώ).

Δευτερευόντως το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε μεταβιβάσιμους τίτλους επενδυτικής (investment grade) και μη επενδυτικής βαθμίδας αξιολόγησης (συμπεριλαμβανομένων τίτλων σταθερού και μεταβλητού επιτοκίου) όπως κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα, εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή σε χρεόγραφα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές και αποτιμώνται σε Ευρώ ή άλλα νομίσματα, που έχουν αντισταθμίσει το συναλλαγματικό κίνδυνο που ενσωματώνουν έναντι του Ευρώ.  Επίσης, μπορεί να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου.

Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.

Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά  περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου
.

 

Απευθύνεται:

Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που επιζητούν να συνδυάσουν αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς, χαμηλή διακύμανση και άμεση ρευστότητα.


Σημείωση: Στις 29/1/2014 το Α/Κ (LF) Cash Fund (EUR) απορρόφησε το Α/Κ (LF) Special Purpose Greek Max 50 (δείτε παρακάτω την Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχος).


Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους
 

Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές


Προϊοντική Ενημέρωση (Fact Sheet)

 

© 2014 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar Ratings as of 31-December-2014.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Copyright © Eurobank
Site Map Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων Υποβολή θετικού σχολίου/παραπόνου Τιμολόγιο Βασικών Εργασιών Επιτόκια Καταθέσεων Επιτόκια Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων