e-Banking Σημεία Εξυπηρέτησης Επικοινωνία ΙΒΑΝ Όροι Συναλλαγών English ΕΕΤ
Διεθνής Παρουσία
Εταιρική Διακυβέρνηση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Εταιρική Υπευθυνότητα
Ενημέρωση
Επενδυτές
Σχέσεις με τους Πελάτες
Δίκτυα Εξυπηρέτησης
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυα Eurobank
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις (έως €2,5 εκ.)
Επιχειρήσεις
(άνω των €2,5 εκ.)
Personal Banking
Private Banking
Προϊόντα και Υπηρεσίες
Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ιδιώτες
Επαγγελματίες & Επιχειρήσεις
Συνήθεις Ερωτήσεις
Όμιλος /  
Φράση Go 
Αναλύσεις

Οι Αναλύσεις στη Eurobank

Η Eurobank ακολουθώντας πιστά τη στρατηγική της για ανάδειξη σε Τράπεζα πρώτης προτίμησης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νέας Ευρώπης ανέπτυξε την ισχυρότερη ομάδα έρευνας και ανάλυσης.
Στόχος της είναι η παρακολούθηση και η ερμηνεία των εγχώριων και διεθνών μακροοικονομικών εξελίξεων, των δομών και τάσεων των διεθνών κεφαλαιαγορών, και η αποτύπωσή τους σε μορφή που επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία ενημέρωσης και ανάπτυξης.
Από αυτήν την ενότητα μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση στις πιο επίκαιρες και εμπεριστατωμένες μελέτες και αναλύσεις.  

Οικονομικές Αναλύσεις
 Η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων διεξάγει δομική ανάλυση της μακροοικονομίας και των αγορών σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η Διεύθυνση εκπονεί και εκδίδει μελέτες, οικονομικά δελτία, και διοργανώνει επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια με διεθνώς αναγνωρισμένους ομιλητές. Η Διεύθυνση Τρέχουσας Οικονομικής Ανάλυσης παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές στις κύριες και αναδυόμενες οικονομίες και χρηματοοικονομικές αγορές. Οι δύο Διευθύνσεις συγκροτούν το μακροοικονομικό “think tank” της Eurobank. Παράγουν τις προβλέψεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη και συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση της άποψης της Eurobank για τα μεγάλα ζητήματα και στη χάραξη της επενδυτικής της στρατηγικής. 
 » Περισσότερα 
Επενδυτική Στρατηγική
 Για τις ανάγκες του «μυημένου επενδυτή», η Eurobank προσφέρει εξειδικευμένα συμβουλευτικά εργαλεία που ταυτοποιούν και αναλύουν τις εξελίξεις των αγορών, και τις μετουσιώνουν σε συγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές. Το ζητούμενο είναι η χάραξη μιας επωφελούς επενδυτικής στρατηγικής, με επιλογές που δεν ορίζονται με βάση συγκεκριμένο κλάδο, προϊόν ή γεωγραφική περιοχή, αλλά με βάση την προστιθέμενη αξία που ενέχουν. Τα συμβουλευτικά αυτά εργαλεία, που περιγράφονται αναλυτικότερα ακολούθως, προσφέρονται κατ’ αποκλειστικότητα σε πελάτες Private Banking. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον/την Private Banker που σας εξυπηρετεί. 
 » Περισσότερα 
Χρηματιστηριακή Ανάλυση
 Το Τμήμα Ανάλυσης της Eurobank Equities αποτελείται από μια ομάδα 6 αναλυτών που πραγματοποιεί θεμελιώδη ανάλυση σε 46 εταιρίες που συνιστούν το 80% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα προϊόντα του τμήματος περιλαμβάνουν θεματικές, κλαδικές και εταιρικές αναλύσεις σε βάθος, παρέχοντας στους θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες της Eurobank Equities σαφείς επενδυτικές ιδέες. Επιπρόσθετα, σε καθημερινή βάση παρέχονται σχόλια σχετικά με τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας σε εταιρικό, κλαδικό και μακροοικονομικό επίπεδο. 
 

 » Περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο της Eurobank Equities 

  

Ακολουθήστε μας στο Twitter 

 

 
Φόρμα Εγγραφής
Αρχείο
Αναζητήστε την οικονομική ανάλυση που σας ενδιαφέρει ανά κατηγορία και έτος
Τελευταίες Αναλύσεις

» 7 Ημέρες Οικονομία: Στασιμότητα του δείκτη παραγωγικότητας της εργασίας τα τελευταία δύο έτη. Η ενίσχυση της απασχόλησης και η πτώση της ανεργίας δεν επαρκούν για την ανάκαμψη της οικονομίας.

» Οικονομία & Αγορές: Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων: η περίπτωση της Ελλάδας

» New Europe Economics & Strategy  - FOCUS NOTES  -  Serbia: The tentative precautionary IMF agreement buys time for the fiscal consolidation program 

» Global Markets Special Focus Reports: The ECB’s sovereign quantitative easing will be supportive to the euro area economy but it is not panacea

» Emerging Markets Special Focus Reports: SERBIA: More fiscal policy effort is required

» Συνέντευξη κ. Γ. Κοντόπουλου, CEO Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ & Chief Investment Officer Ομίλου Εurobank, στο CNBC

 


Copyright © Eurobank
Site Map Ενημέρωση Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων Υποβολή θετικού σχολίου/παραπόνου Τιμολόγιο Βασικών Εργασιών Επιτόκια Καταθέσεων Επιτόκια Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων